Individualna psihoterapija - razgovor u kojem imate potpunu pažnju stručne osobe, a sve informacije ostaju između terapeuta i vas.
Bračna savjetovanja - pomažu partnerima kako bi shvatili i riješili uzroke sukoba koji im opterećuju vezu.
Savjetovanja - za odrasle, djecu u školskoj dobi i adolescente.

Bilo da je riječ o pojedincima ili parovima, nastojim pronaći rješenja za široki spektar životnih izazova i promijenili uzorak koji više ne radi.

DOBRODOŠLI

Hvala na Vašem interesu. Odabir odgovarajućeg terapeuta često se doživljava kao težak zadatak. Cijenim kako pokretanje procesa psihoterapije može biti teško. Zalažem se za uspostavu otvorenog i suradničkog terapijskog odnosa s vama, i da vam ponudim sigurno, neosuđujuće, poticajno okruženje za rast i promjenu. Radim s pojedincima i parovima kako bi zajedno pronašli rješenja za široki spektar životnih izazova i promijenili uzorak koji više ne radi.

Kao psihoterapeut, uviđam da je svaki tijek liječenja subjektivan i jedinstven. Blisko surađujem sa svakim klijentom u određivanju njegovog ili njezinog tretmana i poštujem pravo svakog pojedinca na samostalno određivanje. Poboljšano samopoštovanje, poboljšano suočavanje sa stresom, te informirani proces donošenja odluka su temelj za više radosni, a manje proturječni način života.

Zajedno ćemo raditi na ostvarenju tih rezultata.

Facebook Facebook
Linkedin LinkedIn
E-mail E-mail